Aktualności

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów

W załączeniu znajdą Państwo dwa ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu na okres 21 dni dokumentów: „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Sztutowo” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2020-2023...

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy na realizację w 2019 roku następujących zadań publicznych w sferach: 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2019 (Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Regranting 2019 - konkurs ofert

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

II KONKURS NA LOGO GMINY SZTUTOWO

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konkurs na opracowanie logotypu Gminy Sztutowo. Celem konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji wizualnej, którym samorząd będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda rzeczowa w formie bonu podarunkowego do sklepu z branży...

KONKURS NA LOGO GMINY SZTUTOWO

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konkurs na opracowanie logotypu Gminy Sztutowo. Celem konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji wizualnej, którym samorząd będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda rzeczowa w formie bonu podarunkowego do sklepu z branży...