Aktualności

Wybierz rok

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Sztutowo, 19.04.2018 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i d

Informacja o wynikach oceny formalnej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Sztutowo, dnia 19.04.2018 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwart

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2018 (Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SZTUTOWO

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w przedmiocie planowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.03.2018r. Termin zakończenia konsultacji: &nb

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2018 (Zarządzenie Nr 17/2018 oraz Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Regranting 2018

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach: * kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, * turystyki i krajoznawstwa, * wspierania i upowszechniania kultury fizycznej