Aktualności

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Sztutowo, 19.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


1.       Stowarzyszenie Szkolna 13, zadanie: „Rodzinne gotowanie - II Sztutowski Turniej Kulinarny”.

Wnioskowana kwota: 1 000 zł

2.       Fundacja Strefa Mocy, zadanie: „Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Sztutowo”.

Wnioskowana kwota: 1 000zł 

Turystyki i krajoznawstwa

1.Lokalna Organizacja Turystyczna, zadanie: „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu „Nordic Walking i kąpieli Morsów”.

Wnioskowana kwota: 2 000 zł 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.       Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie, zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych”.

Wnioskowana kwota: 30 000 zł

2.       Stowarzyszenie Szkolna 13, zadanie: „Taniec po południu – II edycja”.

Wnioskowana kwota: 3 000 zł

3.       Klub Sportowy „BRYZA” Sztutowo, zadanie: „Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji aktywnego trybu życia bez używek, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności sportowej”.

Wnioskowana kwota: 5 125 zł

4.       Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA”, zadanie: „Szkółka żeglarska z inscenizacją bitwy morskiej, edukacja poprzez zabawę na imprezach międzypokoleniowych”.

Wnioskowana kwota: 9 630 zł

 

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następujące dotacje:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.       Stowarzyszenie Szkolna 13, zadanie: „Rodzinne gotowanie - II Sztutowski Turniej Kulinarny”.

Przyznane dofinansowanie: 500 zł.

2.      Fundacja Strefa Mocy, zadanie: „Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Sztutowo”.

Przyznane dofinansowanie: 500 zł.

Turystyki i krajoznawstwa

1.Lokalna Organizacja Turystyczna, zadanie: „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu „Nordic Walking i kąpieli Morsów”

Przyznane dofinansowanie: 2 000 zł

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie, zadanie: Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych”.

Przyznane dofinansowanie: 25 000 zł

2.Stowarzyszenie Szkolna 13, zadanie: „Taniec po południu – II edycja”.

Przyznane dofinansowanie: 1 500zł

3.Klub Sportowy „BRYZA” Sztutowo, zadanie: „Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji aktywnego trybu życia bez używek, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności sportowej”.

Przyznane dofinansowanie: 1 500zł

4.Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA”, zadanie: „Szkółka żeglarska z inscenizacją bitwy morskiej, edukacja poprzez zabawę na imprezach międzypokoleniowych”.

Przyznane dofinansowanie: 2 000 zł

 

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

 

Zamieszczono:

1. BIP Urzędu Gminy Sztutowo

2. Tablica ogłoszeń

3. Strona www.sztutowo.pl

4. a/a


Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. komunikacji społecznej oraz ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Owsińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2018 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 426
19 kwietnia 2018 11:40 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)