Ogłoszenia o zamówieniach rok 2018

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo 2018-08-03

UZ.271.11.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                   

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

 

Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 03.08.2018 r. o godz. 13:15.

 

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi

196.000,00 zł.

 

Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena łącznie z podatkiem VAT w zł

Termin wykonania

- data

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki

płatności

1.

F.H.U. „AUTO-MIX” Grzegorz Dereszewski

ul. Grudziądzka 1B, 86-160 Warlubie

335.131,54

5.10.2018

48

Zgodnie z projektem umowy

 

 Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

 

 

Otrzymują:

1.   Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.

2.   Strona internetowa UG i tablica ogłoszeń

3.   a/a

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.08.2018
Dokument wytworzony przez: Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piórko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2018 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 267
03 sierpnia 2018 14:01 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)