Ogłoszenia o zamówieniach rok 2018

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie”

Sztutowo 2018-08-29

UZ.271.13.2018 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie”

 

Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 29 sierpnia 2018 r. o godz. 13:15.

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 295.000,00 zł.

Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena łącznie z podatkiem VAT w zł

Termin wykonania - data

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki

płatności

1.

RMC Marek Rudziński, ul. Henryka Sienkiewicza 21/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański

288.377,90

30.11.2018

72

Zgodnie z projektem umowy

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo

Sekretarz Gminy

Renata Głąb

 Otrzymują:

1.   Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.

2.   Strona internetowa UG i tablica ogłoszeń

3.   a/a

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.08.2018
Dokument wytworzony przez: Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piórko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2018 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 281
29 sierpnia 2018 15:18 (Agnieszka Piórko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2018 15:16 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)