Ogłoszenia o zamówieniach rok 2018

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 808 w Kątach Rybackich”

Sztutowo 2018-09-17

UZ.271.15.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT            

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 808 w Kątach Rybackich”.


Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 17.09.2018 r. o godz. 13:15.

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi

239.471,00 zł.

Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena łącznie z podatkiem VAT w zł

Termin wykonania - data

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki

płatności

1.

Grupa BMG Spółka z o.o.

Ul. Waryńskiego 6

86-300 Grudziądz

354.240,00

09.11.2018

72

Zgodnie z projektem umowy

 
Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

Otrzymują:

1.   Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.

2.   Strona internetowa UG i tablica ogłoszeń

3.   a/a

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.09.2018
Dokument wytworzony przez: Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piórko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2018 19:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 279
17 września 2018 19:11 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)