Zamówienia poniżej 30.000 euro

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert dotyczących organizacji cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych na plażach w Gminie Sztutowo w sezonie letnim 2019

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert dotyczących organizacji cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych na plażach w Gminie Sztutowo w sezonie letnim 2019. Ogłoszenie oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia : Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Sztutowo w sezonie zimowym 2018/2019 w zakresie: 1. Odśnieżanie dróg gminnych. Składanie ofe