Prawo miejscowe - archiwum (2004)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXII/152/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004rzmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji w 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/152/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji w 2004 roku . Na podstawie art.4.1 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku / Dz. U. Nr 147 , poz. 1231 z póżniejszymi zmianami / oraz art.18 ust.2...

UCHWAŁA NR XXII/153/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo .

UCHWAŁA NR XXII/153/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 oraz art.22 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r .Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala...

UCHWAŁA NR XXII/151/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004rw sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/151/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r Dz U Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ w związku z art.24 ust. 6 ustawy z dnia 7czerwca 2001r...

UCHWAŁA NR XXII/ 150/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji, oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

UCHWAŁA NR XXII/ 150/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji, oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U z 2002 Nr...

UCHWAŁA NR XXII/148/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXII/148/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r. Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym / jednolity tekst ustawy Dz.U. Nr 94 poz. 431 z 1994 r z późniejszymi zmianami/ oraz art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z...

U C H W A ŁA NR XXII/147/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

U C H W A ŁA NR XXII/147/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Na podstawie art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /jednolity tekst Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r z późniejszymi zmianami/ oraz art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia...

U C H W A Ł A N R XXII/146/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A N R XXII/146/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr. 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy...

Uchwała Nr XXII/145/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2004rok.

Uchwała Nr XXII/145/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2004rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr...

UCHWAŁA NR XXII/ 144/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004rw sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i KierunkówZagospodarowania Przestrzennego Gminy Sztutowo.

UCHWAŁA NR XXII/ 144/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sztutowo. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),...