Prawo miejscowe - archiwum (2006)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo.

UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) art. 4 pkt.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych...

UCHWAŁA NR II /5/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Sztutowo.

UCHWAŁA NR II /5/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Sztutowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) w związku z art. 20 ust....

UCHWAŁA NR II / 4/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo .

UCHWAŁA NR II / 4/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo . Na podstawie art.18 a ust.1 oraz art. 21ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) RADA GMINY uchwala , co następuje : §...

UCHWAŁA NR II/3/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo .

UCHWAŁA NR II/3/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo . Na podstawie art.18 a ust.1 oraz art. 21ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) RADA GMINY uchwala , co następuje : §...

PROTOKÓŁ NR II/06 Z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 01 grudnia 2006r

0052-2 /06 PROTOKÓŁ NR II/06 Z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 01 grudnia 2006r PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – dzień dobry Państwu. Otwieram II sesję Rady Gminy Sztutowo. Stwierdzam , że na stan 15 Radnych obecnych na sesji jest 14 Radnych . W związku z tym sesja jest prawomocna...

PROTOKÓŁ NR I/06 z I sesji nowowybranej Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 24 listopada 2006r

2-1/06 PROTOKÓŁ NR I/06 z I sesji nowowybranej Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 24 listopada 2006r PUNKT 1 Najstarszy wiekiem Radny Pan Zdzisław Grudkowski – poprosił wszystkich o powstanie , zaproponował aby minutą ciszy uczcić pamięć górników którzy zginęli w kopalni „ Halemba „ Po minucie ciszy podziękował...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2006 roku Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października...

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r....

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Groszkowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Groszkowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności, a także do wskazanie organów do tego uprawnionych

UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności, a także do wskazanie...