Prawo miejscowe - archiwum (2006)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVIII/269/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 października 2006r, zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok.

Uchwała Nr XXXVIII/269/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 października 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: §...

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 27 października 2006r

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 27 października 2006r PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski –Przewodniczący Rady Gminy otworzył i przywitał wszystkich obecnych na XXXVIII sesji Rady Gminy Sztutowo Stwierdził ,że zgodnie z listą obecności na stan 15 –stu radnych obecnych na sesji jest 13-tu...

UCHWAŁA NR XXXVII/268/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 15 września 2006r W sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanych dla Związku Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie położonych w miejscowości Łaszka .

UCHWAŁA NR XXXVII/268/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 15 września 2006r W sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanych dla Związku Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie położonych w miejscowości Łaszka . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

UCHWAŁA NR XXXVII/ 267/06 Rady Gminy w Sztutowie zdnia 15 września 2006r w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Sztutowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 267/06 Rady Gminy w Sztutowie zdnia 15 września 2006r w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Sztutowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXXVII/266/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 wrzesień 2006 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok.

Uchwała Nr XXXVII/266/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 wrzesień 2006 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: §...

PROTOKÓŁ NR XXXVII/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 15 września 2006r

PROTOKÓŁ NR XXXVII/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 15 września 2006r PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski –Przewodniczący Rady Gminy otworzył i przywitał wszystkich obecnych na XXXVII sesji Rady Gminy Sztutowo Stwierdził ,że zgodnie z listą obecności na stan 15 –stu radnych obecnych na sesji jest 12-tu radnych...

Uchwała Nr XXXVI/265/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 czerwca 2006r Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok.

Uchwała Nr XXXVI/265/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 czerwca 2006r Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W...

PROTOKÓŁ NR XXXVI/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 20 czerwca 2006r

PROTOKÓŁ NR XXXVI/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 20 czerwca 2006r PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski –Przewodniczący Rady Gminy otworzył i przywitał wszystkich obecnych na XXXVI sesji Rady Gminy Sztutowo Stwierdził ,że zgodnie z listą obecności na stan 15 –stu radnych obecnych na sesji jest 13-tu radnych -...

UCHWAŁA NR XXXV/264/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 maja 2006r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich .

UCHWAŁA NR XXXV/264/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 maja 2006r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 13 ust...

UCHWAŁA NR XXXV/263/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 maja 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Sztutowo do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo .

UCHWAŁA NR XXXV/263/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 maja 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Sztutowo do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r.Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi...