Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XI/92/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Sztutowo

UCHWAŁA Nr XI/92/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Sztutowo . Na podstawie art.35 ust.1 i 3 i art.40 ust.2 pkt.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA NR XI/95/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo z kontroli przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2007r oraz 1 4 grudnia 2007r

UCHWAŁA NR XI/95/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo z kontroli przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2007r oraz 1 4 grudnia 2007r . Na podstawie art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 , poz.1591 ze zmianami / oraz §...