Prawo miejscowe - archiwum (2006)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXV/262/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 31 maja 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok.

Uchwała Nr XXXV/262/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 31 maja 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W...

UCHWAŁA NR XXXV/261/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 maja 2006r w sprawie określenia stawek opłaty przystaniowej i pasażerskiej za korzystanie z infrastruktury portowej w porcie oraz w przystani rybackiej w Kątach Rybackich, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXXV/261/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 maja 2006r w sprawie określenia stawek opłaty przystaniowej i pasażerskiej za korzystanie z infrastruktury portowej w porcie oraz w przystani rybackiej w Kątach Rybackich, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt....

UCHWAŁA Nr XXXV/260/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU KOBYLA KĘPA w GM. SZTUTOWO

UCHWAŁA Nr XXXV/260/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU KOBYLA KĘPA w GM. SZTUTOWO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591) zm. z 2002r. nr 23, poz. 220,...

PROTOKÓŁ NR XXXV/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 31 maja 2006r

PROTOKÓŁ NR XXXV/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 31 maja 2006r PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski –Przewodniczący Rady Gminy otworzył i przywitał wszystkich obecnych na XXXV sesji Rady Gminy Sztutowo Stwierdził ,że zgodnie z listą obecności na stan 15 –stu radnych obecnych na sesji jest 12-tu radnych - czyli...

UCHWAŁA NR XXXIV/259/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie ustalenia organu dokonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Sztutowo.

UCHWAŁA NR XXXIV/259/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie ustalenia organu dokonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Sztutowo. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tj. Dz. U. z 2001r .Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz w związku z...

Uchwała Nr XXXIV/258/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok.

Uchwała Nr XXXIV/258/06 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2006rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W...

UCHWAŁA NR XXXIV/255/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie przy ul. Kanałowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 316/1.

UCHWAŁA NR XXXIV/255/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie przy ul. Kanałowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 316/1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8...

UCHWAŁA NR XXXIV/257/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie emisji obligacji komunalnych

UCHWAŁA NR XXXIV/257/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie emisji obligacji komunalnych Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o...

UCHWAŁA NR XXXIV/256/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na terenie Gminy Sztutowo na okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/256/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na terenie Gminy Sztutowo na okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...

UCHWAŁA NR XXXIV/254/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat część nieruchomości gruntowych położonych w Sztutowie przy ul. Kanałowej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 329 i nr 317.

UCHWAŁA NR XXXIV/255/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie przy ul. Kanałowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 316/1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia...