Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XI/94/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2007r. W sprawie ustalenia wykazu kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia terminów dokonania tych wydatków

UCHWAŁA Nr XI/94/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2007r. W sprawie ustalenia wykazu kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia terminów dokonania tych wydatków. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001, Nr 142 poz....

UCHWAŁA NR XI/93/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy

UCHWAŁA NR XI/93/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Na podstawie art.18 ust.1 oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami Rada Gminy uchwala , co następuje : § 1 Zatwierdza...

Uchwała Nr XI/91/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2007r W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008rok

Uchwała Nr XI/91/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2007r W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „ i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art.165, art.188 ust.2 i art.195 ust.2...

Uchwała Nr XI/ 90 /07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok

Uchwała Nr XI/ 90 /07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 W uchwale...

UCHWAŁA NR XI/89/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 20 grudnia 2007r . w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na terenie Gminy Sztutowo na okres od 01.01.2008r do 31.12.2008 r.

UCHWAŁA NR XI/89/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 20 grudnia 2007r . w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na terenie Gminy Sztutowo na okres od 01.01.2008r do 31.12.2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art....

PROTOKÓŁ NR XI / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 20 grudnia 2007 roku

PROTOKÓŁ NR XI / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 20 grudnia 2007 roku . PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XI sesję Rady Gminy Sztutowo oraz stwierdził jej prawomocność . Na stan 15 Radnych obecnych na sesji było 12 Radnych . Bardzo gorąco przywitał wszystkich którzy...

Uchwała Nr X/88/07 Rady Gminy Sztutowoz dnia 14 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok

Uchwała Nr X/88/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W uchwale...

UCHWAŁA NR X/ 87/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sztutowo

UCHWAŁA NR X/ 87/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sztutowo. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zmianami / w związku...

UCHWAŁA NR X/86/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych

UCHWAŁA NR X/86/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zmianami / w związku z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu...

UCHWAŁA NR X/85/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA NR X/85/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity.Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art.4 ust. 2 ustawy z dnia 07 września...