Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

Uchwała Nr II/6/2002

UCHWAŁA NR III/6/2002 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w Zgromadzeniu Związku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego . Na podstawie art.70 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591...

Uchwała Nr II/5/2002

UCHWAŁA NR II/ 5/2002 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 03 grudnia 2002r w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Gminy Sztutowo . Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.u.Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami / uchwala się , co następuje : § 1 Powołuje...

Uchwała Nr II/4/2002

UCHWAŁA NR II/4/2002 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 03 grudnia 2002r w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo . Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje :...

Uchwała Nr II/3/2002

UCHWAŁA NR II/3/2002 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 03 grudnia 2002r w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy . Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje : § 1 Powołuje...

Uchwała Nr II/2/2002

UCHWAŁA NR II/2/2002 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 03 grudnia 2002r w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo . Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r .Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje : ...