Prawo miejscowe - archiwum (2003)

Wybierz rok

PROTOKÓŁ NR X /2003 obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 15 października 2003r

PROTOKÓŁ NR X /2003 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 15 października 2003r w Urzędzie Gminy Sztutowo PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski – Przewodniczący Rady Gminy - otworzył obrady nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sztutowo . Stwierdził na podstawie listy obecności, że na stan 15 radnych - obecnych...

Protokół z VIII Sesji Rady Gminy

PROTOKÓŁ NR VIII /2003 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 27 czerwca 2003r w Urzędzie Gminy Sztutowo PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski – Przewodniczący Rady Gminy - otworzył obrady VIII sesji Rady Gminy Sztutowo . Stwierdził na podstawie listy obecności, że na stan 15 radnych - obecnych na sesji jest 13...

Protokół z VII Sesji rady Gminy

PROTOKÓŁ NR VII /2003 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 23 maja 2003r w Zespole Szkół w Sztutowie PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski – Przewodniczący Rady Gminy - otworzył obrady VII sesji Rady Gminy Sztutowo . Stwierdził na podstawie listy obecności, że na stan 15 radnych , obecnych na sesji jest 13 czyli...

Protokół z VI Sesji Rady Gminy

PROTOKÓŁ NR VI /2003 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 25 kwietnia 2003r w Urzędzie Gminy Sztutowo PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski – Przewodniczący Rady Gminy - otworzył obrady VI sesji Rady Gminy Sztutowo . Stwierdził ,na podstawie listy obecności że na stan 15 radnych , obecnych na sesji jest 14 czyli sesja...