Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

UCHWAŁA NR IX/75/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538 o pow. 0,3916 ha dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na okres prowadzenia działalności muzealnej związanej z Muzeum Zalewu Wiślanego .

UCHWAŁA NR IX/75/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538 o pow. 0,3916 ha dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na okres prowadzenia działalności muzealnej...

UCHWAŁA NR IX/74/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247/1 o pow. 0, 2000ha

UCHWAŁA NR IX/74/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247/1 o pow. 0, 2000ha Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca...

UCHWAŁA NR IX/73/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 pażdziernika 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 695 o pow. 0, 3000ha

UCHWAŁA NR IX/73/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 pażdziernika 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 695 o pow. 0, 3000ha Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia...

UCHWAŁA NR IX/72/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z przedszkola

UCHWAŁA NR IX/72/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z przedszkola . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / w związku z art.14 ust.5 ustawy...

UCHWAŁA NR IX/71/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztutowie

UCHWAŁA NR IX/71/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztutowie . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r .Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 29 września...

UCHWAŁA NR IX/70/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztutowie

UCHWAŁA NR IX/70/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztutowie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U.z 2001r .Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 29 września...

UCHWAŁA NR IX/69/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji

UCHWAŁA NR IX/69/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami /oraz art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych...

UCHWAŁA NR IX/68/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Malborku

UCHWAŁA NR IX/68/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Malborku . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami / oraz art.160...

Protokół nr IX/07 z obrad seji Rady Gminy Sztutowo w dniu 26 października 2007 r.

PROTOKÓŁ NR IX / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 26 października 2007 roku . PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył IX sesję Rady Gminy Sztutowo oraz stwierdził jej prawomocność . Poinformował , że na stan 15 Radnych obecnych na sesji jest 12 . Nieobecni usprawiedliwieni...

UCHWAŁA NR VIII/67/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej na temat wyników kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lipca 2007r

UCHWAŁA NR VIII/67/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej na temat wyników kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lipca 2007r . Na podstawie art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami / oraz § 75 punkt 2 ust.5 Statutu...