Prawo miejscowe - archiwum (2003)

Wybierz rok

Protokół z V Sesji Rady Gminy Sztutowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 28 marca 2003r w Urzędzie Gminy Sztutowo / była biblioteka / PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski – Przewodniczący Rady Gminy - otworzył obrady V sesji Rady Gminy Sztutowo . Stwierdził ,na podstawie listy obecności że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 12...

Protokół z IV Sesji Rady Gminy Sztutowo

PROTOKÓŁ NR IV/2002 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 28lutego 2003r w Urzędzie Gminy Sztutowo / była biblioteka / PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski – Przewodniczący Rady Gminy - otworzył obrady IV sesji Rady Gminy Sztutowo . Stwierdził ,na podstawie listy obecności że na stan 15 radnych , obecnych na sesji jest...

Protokół z III Sesji Rady Gminy Sztutowo

PROTOKÓŁ NR III/2002 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 20 grudnia 2002r w świetlicy ogólnodostępnej w Sztutowie . PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski – Przewodniczący Rady Gminy - otworzył obrady III sesji Rady Gminy Sztutowo . Stwierdził ,na podstawie listy obecności że na stan 15 radnych , obecnych na sesji jest...

Protokół z II Sesji Rady Gminy Sztutowo

PROTOKÓŁ NR II/2002 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 03 grudnia 2002r w świetlicy ogólnodostępnej w Sztutowie . PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski – Przewodniczący Rady Gminy - otworzył obrady II sesji Rady Gminy Sztutowo . Stwierdził ,na podstawie listy obecności że na stan 15 radnych , obecnych na sesji jest...

Protokół z I Sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia 19.11.2002 r

PROTOKÓŁ NR I/2002 z I sesji nowo wybranej Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 19 listopada 2002r . PUNKT 1 Najstarsza wiekiem Radna Pani Zenona Łączyńska otworzyła I sesję nowo wybranej Rady Gminy Sztutowo , przywitała wszystkich obecnych . W sesji udział wzięli : - osoby wybrane na Radnych – lista obecności stanowi załącznik...

Uchwała Nr VII/45/2003

UCHWAŁA NR VII/45/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 23 maja 2003r w sprawie wydzierżawienia plaży w Kątach Rybackich i Sztutowie . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „ a „ ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U.z 2001r .Nr 142 poz. 1591 / oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r....

Uchwała Nr VII/46/2003

UCHWAŁA NR VII/46/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 23 maja 2003r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na cele zagospodarowania przestrzennego Gminy . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r . Dz. U. Nr 142 poz. 191 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w związku...

Uchwała Nr VI/41/2003

UCHWAŁA NR VI/41/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 kwietnia 2003 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2003 rok . Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r . Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje :...

Uchwała Nr VI/44/2003

UCHWAŁA NR VI/44/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „ a „ ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje...