Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

Uchwała Nr VIII/ 66 /2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 06 września 2007zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok

Uchwała Nr VIII/ 66 /2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 06 września 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W...

UCHWAŁA NR VIII/ 65/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia

UCHWAŁA NR VIII/ 65/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,...

UCHWAŁA NR VIII/ 64/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie przystąpienia Gminy Sztutowo do projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70”

UCHWAŁA NR VIII/ 64/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie przystąpienia Gminy Sztutowo do projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,...

UCHWAŁA NR VIII/63/07 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Gdańskiej w drodze przetargu

UCHWAŁA NR VIII/63/07 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Gdańskiej w drodze przetargu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...

UCHWAŁA NR VIII/62/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Wrzosowej w drodze przetargu

UCHWAŁA NR VIII/62/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Wrzosowej w drodze przetargu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...

UCHWAŁA NR VIII/61/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie działki nr 49/7 o pow. 0,0911 ha

UCHWAŁA NR VIII/61/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie działki nr 49/7 o pow. 0,0911 ha. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142...

UCHWAŁA NR VIII/60/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdański i Sądu Rejonowego w Malborku

UCHWAŁA NR VIII/60/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdański i Sądu Rejonowego w Malborku . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zmianami / oraz art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o...

UCHWAŁA NR VIII/59/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie współdziałania z Gminą Stegna , Gminą Miasta Krynica Morska oraz Miastem i Gminą Nowy Dwór Gdański

UCHWAŁA NR VIII/59/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie współdziałania z Gminą Stegna , Gminą Miasta Krynica Morska oraz Miastem i Gminą Nowy Dwór Gdański . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje...

PROTOKÓŁ NR VIII / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 06 września 2007 r

0052-8 /07 PROTOKÓŁ NR VIII / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 06 września 2007 r PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył VIII sesję Rady Gminy Sztutowo , stwierdził jej prawomocność . Poinformował , że na stan 15 Radnych obecnych na sesji jest 14 Radnych oraz o tym , że...

UCHWAŁA NR VII/58/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Obozowej w Sztutowie

UCHWAŁA NR VII/58/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Obozowej w Sztutowie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 50 ust. 1 ustawy...