Prawo miejscowe - archiwum (2006)

Wybierz rok

PROTOKÓŁ NR XXXI/05 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 30 grudnia 2005r

PROTOKÓŁ NR XXXI/05 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 30 grudnia 2005r PUNKT 1 Pani Jolanta Kowalczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przywitała wszystkich obecnych na XXXI sesji Rady Gminy Sztutowo , ostatniej w tym roku kalendarzowym . Gorąco przywitała wszystkich Radnych , Panią Wójt Gminy, Panią...