Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VII/ 57/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Sztutowo za okres 2004-2006 .

UCHWAŁA NR VII/ 57/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Sztutowo za okres 2004-2006 . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / w związku z art.18...

UCHWAŁA NR VII/56/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004 – 2006r .

UCHWAŁA NR VII/56/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004 – 2006r . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U z 2001r .Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art.14 ust.13...

UCHWAŁA NR VII/55/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego oraz upoważnienia Wójta Gminy do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

UCHWAŁA NR VII/55/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego oraz upoważnienia Wójta Gminy do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym...

UCHWAŁA NR VII/54/07 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Jagodowej w drodze przetargu.

UCHWAŁA NR VII/54/07 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Jagodowej w drodze przetargu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz...

UCHWAŁA NR VII/53/07 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 347/2 o pow. 0,2338 ha

UCHWAŁA NR VII/53/07 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 347/2 o pow. 0,2338 ha Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

UCHWAŁA NR VII/52/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Zalewowej 10 F w Sztutowie w drodze przetargu

UCHWAŁA NR VII/52/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Zalewowej 10 F w Sztutowie w drodze przetargu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...

UCHWAŁA NR VII/51/07 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Zalewowej w drodze przetargu.

UCHWAŁA NR VII/51/07 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Zalewowej w drodze przetargu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz...

UCHWAŁA NR VII/50/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku gospodarczym przy ul. Zalewowej w Sztutowie w drodze przetargu

UCHWAŁA NR VII/50/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku gospodarczym przy ul. Zalewowej w Sztutowie w drodze przetargu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001...

UCHWAŁA NR VII/49/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR VII/49/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)...

UCHWAŁA NR VII/48/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kąty Rybackie będącej w użytkowaniu wieczystym .

UCHWAŁA NR VII/48/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kąty Rybackie będącej w użytkowaniu wieczystym . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz....