Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VII/47/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kąty Rybackie w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR VII/47/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kąty Rybackie w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...

Uchwała Nr VII/ 46 /2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 05 lipiec 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok

Uchwała Nr VII/ 46 /2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 05 lipiec 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy, uchwala co nastepuje: § 1 W uchwale...

UCHWAŁA NR VII/45/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie oświadczenia Rady Gminy o wyrażeniu woli przystąpienia w przyszłości do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar powiatu nowodworskiego.

UCHWAŁA NR VII/45/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie oświadczenia Rady Gminy o wyrażeniu woli przystąpienia w przyszłości do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar powiatu nowodworskiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591...

UCHWAŁA NR VII/44/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie powołania zespołu w celu przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Malborku.

UCHWAŁA NR VII/44/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 05 lipca 2007r w sprawie powołania zespołu w celu przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Malborku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 2001r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001r....

Protokół Nr VII/07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 5 lipca 2007 r.

0052-7 /07 PROTOKÓŁ NR VII / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 05 lipca 2007 r PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył VII sesję Rady Gminy Sztutowo oraz stwierdził jej prawomocność .Poinformował , że na stan 15 Radnych obecnych na sesji jest 13 Radnych .Radny Zdzisław Grudkowski...

UCHWAŁA NR VI/43/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 maja 2007r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo na 2007 rok .

UCHWAŁA NR VI/43/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 maja 2007r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo na 2007 rok . Na podstawie art.18 ust.1pkt.15 oraz art.18a ust.1 i 4 oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r .Nr 142, poz.1591 ze zmianami...

UCHWAŁA NR VI/42/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 maja 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR VI/42/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 maja 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...

UCHWAŁA NR VI/41/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 maja 2007 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego odgruntów rolnych.

UCHWAŁA NR VI/41/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 maja 2007 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego od gruntów rolnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia...

UCHWAŁA NR VI/40/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 maja 2007r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenu boisk sportowych w Gminie Sztutowo

UCHWAŁA NR VI/40/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 25 maja 2007r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenu boisk sportowych w Gminie Sztutowo . Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3, art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art....

PROTOKÓŁ NR VI / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 25 maja 2007 r

PROTOKÓŁ NR VI / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 25 maja 2007 r PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył VI sesję Rady Gminy Sztutowo. Stwierdził prawomocność obrad . Na stan 15 Radnych obecnych na sesji było 13-stu. Przywitał bardzo gorąco wszystkich obecnych na sesji . Nieobecni...