Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR VIII/67/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 06 września 2007r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej na temat wyników kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lipca 2007r

UCHWAŁA NR VIII/67/07
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 06 września 2007rw sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej na temat wyników kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lipca 2007r .Na podstawie art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami / oraz § 75 punkt 2 ust.5 Statutu Gminy Sztutowo / Uchwała Nr IV/22/2003 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 lutego 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo ze zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo
z przeprowadzonej kontroli w dniu 13 lipca 2007r w zakresie :

1/ zasadności ilości wyjazdów i delegacji Wójta Gminy.
2/ zasadności umorzeń , odroczeń i zaniechania poboru podatków i opłat za
I kwartał 2007 r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Gminy Sztutowo
Bogdan Pniewski
/-/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2007 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 503
18 września 2007 12:24 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu