Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR II/3/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo .

UCHWAŁA NR II/3/06
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 01 grudnia 2006r


w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo .

Na podstawie art.18 a ust.1 oraz art. 21ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) RADA GMINY uchwala , co następuje :


§ 1

Powołuje się na Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo następujące osoby :

1.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ANDRZEJ SZYMAŃSKI

2.Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych Oświaty i Kultury

KRYSTYNA PIÓRKO

3.Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa ,Turystyki
i Sportu
KRYSPIN OSIELSKI

4.Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

MARZENA MAZUR

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

. Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo
mgr Bogdan Pniewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2006 18:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 558
13 grudnia 2006 18:38 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu