Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR XI/95/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo z kontroli przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2007r oraz 1 4 grudnia 2007r

UCHWAŁA NR XI/95/07
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 20 grudnia 2007r


w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo z kontroli przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2007r oraz 1 4 grudnia 2007r .

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 , poz.1591 ze zmianami / oraz § 75 punkt 2 ust.5 Statutu Gminy Sztutowo / Uchwała Nr IV/22/2003 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 lutego 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo ze zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo
z przeprowadzonej kontroli w dniu 29 listopada 2007r w zakresie zawartych
umów dzierżawy i najmu oraz realizacji dochodów z tego tytułu.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo
z przeprowadzonej kontroli w dniu 14 grudnia 2007 r w zakresie :
1. oceny realizacji dochodów budżetowych
2. opłaty miejscowej
3. wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2008 08:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 503
10 stycznia 2008 08:20 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu