Prawo miejscowe

UCHWAŁA NR XXXVI/361/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/361/2014

RADY GMINY SZTUTOWO

   z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych
w obrębie geodezyjnym Groszkowo, Płonina i Łaszka w drodze bezprzetargowej.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 ze zmianami)  Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża  się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

  1. działki Nr  26  o pow. 0,4200 ha  położonej w obrębie geodezyjnym Groszkowo, dla której Sąd Rejonowy  w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2M/00041061/0,
  2. działki nr 229 o pow. 0,1900 ha położonej w obrębie geodezyjnym Łaszka dla której Sąd Rejonowy  w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2M/00043764/2
  3. działki nr 46 o pow. 0,6400 ha położonej w obrębie geodezyjnym Płonina dla której Sąd Rejonowy  w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2M/00041057/9

na rzecz Państwa Krystyny i Jerzego Siemieńczuk właścicieli Gospodarstwa Rolnego „WISZKA” z siedzibą w Grochowie Pierwszym 82-110 Sztutowo, właścicieli przyległych nieruchomości. 


§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                     Viceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              Mirosława Florkowska

 

 

UZASADNIENIE

 Państwo Krystyna i Jerzy Siemieńczuk właściciele Gospodarstwa Rolnego „WISZKA” z siedzibą w Grochowie Pierwszym 82-110 Sztutowo zwrócili się z prośbą o sprzedaż w drodze bezprzetargowej wyżej wymienionych działek na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych. Działki te stanowią drogi dojazdowe do pół rolniczych oraz pole uprawne bezpośrednio przylegające do pól będących własnością wnioskodawców.

Zgodnie z art. 37, ust. 2 pkt. 6 w/w działki te nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomość, a tylko jako części nieruchomości niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 499
12 września 2014 14:17 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)