Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia rok 2018

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie nr 500013968-N-2018 z dnia 18-01-2018 r. Gmina Sztutowo: Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

Ogłoszenie nr 500010437-N-2018 z dnia 12-01-2018 r. Gmina Sztutowo: Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach a