Ogłoszenia o zamówieniach rok 2019

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sztutowie

Sztutowo 31.07.2019 r. Ogłoszenie nr 580621-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. Gmina Sztutowo: Dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sztutowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego