Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2019

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sztutowie

Sztutowo 2019-08-20 UZ.271.05.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: Dostawa ś