Zamówienia poniżej 30.000 euro

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe: Odśnieżanie dróg gminnych

Dokumenty w załączeniu. W dniu 18.10.2019 r. zamieszczono poprawiony formularz oferty - poprzedni zawierał omyłki pisarskie w numerowaniu pozycji.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia : Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Sztutowo w sezonie zimowym 2018/2019 w zakresie: 1. Odśnieżanie dróg gminnych. Składanie ofe

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawę nowego ciągnika z osprzętem do prac komunalnych

Zapraszamy do składania ofert. Termin - do 23 listopada 2017 roku, godzina 14:00. Treść zapytania ofertowego i formularz oferty w załączeniu.