Zamówienia poniżej 30.000 euro (2018)

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia : Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Sztutowo w sezonie zimowym 2018/2019 w zakresie: 1. Odśnieżanie dróg gminnych. Składanie ofe