Zamówienia poniżej 30.000 euro

Zapytanie ofertowe: wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie i zainstalowaniu monitoringu tego obiektu

PZ. 5548.2.2012                                                                                                                Sztutowo  17.10.2012r

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

      Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie i zainstalowaniu monitoringu tego obiektu.

  1. 1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, NIP 579-207-09-86

  1. 2.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku

- remont rozdzielni głównej

- wymiana instalacji zasilającej syreny alarmowe

- wymiana opraw oświetleniowych w garażach na energooszczędne

- modernizacja i rozbudowa oświetlenia zewnętrznego

- modernizacja rozdzielni w garażach

- zainstalowanie monitoringu obiektu

- wymiana ogrzewacza wody na energooszczędny

       3.   TERMIN REALIZACJI:

             - wykonanie usługi: 14.12.2012 r.

       4.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

             - zgodnie z załączonym formularzem ofertowym

       5.   KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

             - cena-100%

       6.   MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

             - ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie: pok. nr 8, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w terminie do dnia 26.10.2012 r. do godz. 1500.

        7.  ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

              - wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Jacek Charliński, tel.: 55 246 26 20. Obiekt oglądać można codziennie w godz.: 800-1500.

ZAŁĄCZNIKI:

- formularz ofertowy.

 Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-10-18
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2012 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 899
18 października 2012 09:18 (Aldona Godek) - Dodanie załącznika [f_o_inst_el.docx] do dokumentu.
18 października 2012 09:18 (Aldona Godek) - Dodanie dokumentu.