stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. wymiaru zobowiązań podatkowych należy:
1) dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych,
2) prowadzenie rejestru odpisów i przypisów zobowiązań pieniężnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
3) prowadzenie spraw z zakresu zwolnień i ulg podatkowych,
4) prowadzenie postępowania podatkowego,
5) przygotowywanie decyzji z zakresu umorzeń i odroczeń podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości),
6) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych oraz postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,
7) prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie zgodności składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym,
8) prowadzenie bieżącej analizy składanych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego z posiadaną w tym zakresie dokumentacją,
9) prowadzenie spraw z zakresu opłat lokalnych oraz przygotowywanie decyzji określającej zaległości w tym zakresie,
10) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
11) przygotowywanie opinii dotyczącej ulg podatkowych i opłat stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
12) wydawanie zaświadczeń wynikających z ustaw podatkowych,
13) przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
14) realizacja postanowień ustawy o podatku akcyzowym,
15) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej.

Stanowiska

Inspektor

Informacje

Inspektor - Katarzyna Onyszkiewicz

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. wymiaru zobowiązań podatkowych należy:
1) dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych,
2) prowadzenie rejestru odpisów i przypisów zobowiązań pieniężnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
3) prowadzenie spraw z zakresu zwolnień i ulg podatkowych,
4) prowadzenie postępowania podatkowego,
5) przygotowywanie decyzji z zakresu umorzeń i odroczeń podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości),
6) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych oraz postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,
7) prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie zgodności składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym,
8) prowadzenie bieżącej analizy składanych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego z posiadaną w tym zakresie dokumentacją,
9) prowadzenie spraw z zakresu opłat lokalnych oraz przygotowywanie decyzji określającej zaległości w tym zakresie,
10) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
11) przygotowywanie opinii dotyczącej ulg podatkowych i opłat stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
12) wydawanie zaświadczeń wynikających z ustaw podatkowych,
13) przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
14) realizacja postanowień ustawy o podatku akcyzowym,
15) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1133
04 kwietnia 2018 09:22 (Agnieszka Piórko) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
04 kwietnia 2018 09:21 (Agnieszka Piórko) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
26 sierpnia 2016 09:05 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.