stanowisko ds. księgowości podatkowej

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości podatkowej należy :
1)prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie dochodów jednostki,
2)wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach oraz stwierdzających zaległości,
3)prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu podatków i opłat w tym:
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od nieruchomości osób fizycznych
-podatek od środków transportowych
- opłaty targowej
4)prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu innych dochodów w tym:
- za zezwolenie na alkohol,
- za sprzedaż nieruchomości
- za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego
- prowizje,
- opłat z funduszu ochrony środowiska,
- opłatę eksploatacyjną,
-fundusz alimentacyjny z innych urzędów,
-opłaty adiacenckie i planistyczne,
- czynsze dzierżawne gruntów rolnych
- czynsze mieszkaniowe.
5)prowadzenie postępowania egzekucyjnego za wyjątkiem podatku od nieruchomości osób prawnych, czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych oraz opłat za śmieci,
6)prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych w tym przygotowywanie decyzji o przyznanie ulgi w sprawi,
7)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
26 sierpnia 2016 09:05 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
09 listopada 2015 11:54 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
12 października 2012 12:17 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.