stanowisko ds. księgowości budżetowej

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości budżetowej należy :
1) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
2) zapewnienie obsługi finansowej i księgowej Urzędu,
3) prowadzenie ewidencji i aktualizacja wartości majątku gminy,
4) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
5) rozliczanie inwentaryzacji,
6) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
7) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
8) księgowanie projektów unijnych,
9) księgowanie zaangażowań środków budżetowych i ich rozliczanie.

Stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
26 sierpnia 2016 09:06 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
09 listopada 2015 11:54 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
12 października 2012 12:17 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.