stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne należy :
1) prowadzenie ewidencji środków trwałych Gminy,
2) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
3) naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, świetlic oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
4) naliczanie płac i podatków od umów zlecenia,
5) naliczanie diet radnym i sołtysom,
6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
7) księgowanie analityczne na kontach indywidualnych osób dokonujących wpłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) ścisła współpraca w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ze stanowiskiem
d/s finansowych,
9) co miesięczne uzgadnianie wpłat i przypisów opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
10) sprawozdawczość budżetowa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi,
11) współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
12) przeprowadzenie kontroli dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie powszechności i prawidłowości opodatkowania,
13) wystawianie i aktualizacja tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz współpraca w tym zakresie z właściwym terytorialnie Urzędem Skarbowym,
14) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z opłatami za odpady komunalne.

Stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1182
26 sierpnia 2016 09:07 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
09 listopada 2015 11:55 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
11 grudnia 2014 07:51 (Aldona Godek) - Dodanie stanowiska: referent.