Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI organizacja warsztatów...

Informacja

Informacja Wójt Gminy Sztutowo uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, że stan podwyższonej gotowości obowiązuje w gminach Stegna, Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański w związku z wysokim poziomem rzeki Wisły. Na terenie Gminy Sztutowo nie występuje zagrożenie zalaniem przez wodę. Proszę mieszkańców o zachowanie spokoju...

Europejski Tydzień Sportu 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ Gmina Sztutowo - dokument w załączeniu

OGŁOSZENIE

Sztutowo.dnia. 2010-05-17 0052-34/2010 OGŁOSZENIE Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / uprzejmie zapraszam na : XXXIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO która odbędzie się 25 maja 2010r o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie Proponowany...