Aktualności (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo: I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic unijnych

Sztutowo, 05.05.2011 r. UZ.6422-28/09 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnej i pamiątkowej dla projektu: „Urządzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich”. I. Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110...

Zaproszenie do skladania ofert na konserwacje i czyszczenie boisk Orlik w Sztutowie

Sztutowo, 06.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania usługi polegającej na: Konserwacji oraz czyszczeniu boisk Orlik w Sztutowie Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo tel. 055 247 81 51 faks: 055 247 83 96 adres...

Zaproszenie do składania ofert: Założenie lokat terminowych

Sztutowo, 03.01.2011r. ZAPPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo, NIP 579-207-09-86 tel. 055 247 81 51 faks: 055 247 83 96 adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl 2. Przedmiot zamówienia: Założenie następujących...