Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo: I. Rodzaj zadania

Ogloszenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 26.03.2012r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.):