Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu &

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i krajoznawstwa

Sztutowo, dnia 2014-10-28 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i krajoznawstwa „Zadanie mające na celu popularyzację walorów przyrodniczych Gminy Sztutowo oraz promocję nowych produktów turystycznych, poprzez tworzenie...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 28.10.2014 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: Sfera turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 29.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Sztutowo, dnia 2014-04-30 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Zadanie mające na celu popularyzację i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Sztutowo...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej

Sztutowo, dnia 30.04.2014 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: Sfera wspierania i upowszechniania kultury

Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Sztutowo Z dnia 30.04.2014

Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Sztutowo Z dnia 30.04.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej z zakresu rozpatrzenia wniosków z otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w 2014 r. w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej , zadanie mające na celu popularyzację i upowszechnianie spotu...

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo nr 24/2014

Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30.04.2014 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej § 1

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz....