Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Sztutowo, 14 listopada 2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 66/2017 Wójta...

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sztutowo, 03.11.2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że w dniu 30.10.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo złożyło w trybie art. 19a ustawy...