Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Sztutowo, 14 listopada 2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sztutowo, 03.11.2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że w dniu 30.10.2017 r. Stowarz