Aktualności

Zaproszenie Wójta Gminy do składania wniosków

Zaproszenie

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 1.06.2009 r.

 

do składania wniosków przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć, polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych z terenu Gminy Sztutowo

 

Udzielenie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sztutowo, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr XXIV/229/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2009 r. Nr 65, poz. 1296) – regulamin stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia

 

Wnioski należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli);

2) wyrys z rejestru gruntów z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku;

3) dokumentację fotograficzną wyrobów objętych wnioskiem.

 

Termin i miejsce składania wniosków: od 01 czerwca 2009r. do 05.czerwca 2009 r., Sekretariat Urzędu Gminy w Sztutowie. Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2009 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1891
01 czerwca 2009 09:11 Aldona Godek - Dodanie załącznika.
01 czerwca 2009 09:10 Aldona Godek - Dodanie załącznika.
01 czerwca 2009 09:08 Aldona Godek - Usunięcie załącznika.