Przetargi

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz dz. nr 357/89, 357/91 Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 23 listopada 2018 r.             

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu  23 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1


Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 357/89 obręb Sztutowo o pow.  0,2933 ha, KW GD2M/00045099/3 orazdziałki  Nr 357/91 obręb Sztutowo o pow.  0,2536 ha, KW GD2M/00045099/3.   Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten  jest przeznaczony  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w tym apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5MW.


Cena wywoławcza nieruchomości netto: 842.930,00 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

 

Wójt

Robert Zieliński

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 178
23 listopada 2018 13:01 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)