Przetargi

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości, który odbył się w dniu 14 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ

W DNIU 14 grudnia 2018 R.   W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu   14 grudnia 2018,

w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

 

 

1. Forma przetargu -pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 382/136 obręb Sztutowo  o pow.  0,2447 ha, KW GD2M/00045099/3; działka położona w Sztutowie przy ul. Parkowej, teren przeznaczony pod usługi zdrowia, lecznictwo podstawowe (projektowana przychodnia zdrowia); dopuszcza się zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową (np. apteka związana z działalnością ośrodka zdrowia). Alternatywnie funkcja usługowa – powiększenie terenu oznaczonego nr C23 U.

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto : 300.000 zł

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto – 303.000 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Adam Białk GFC SERVICE

 

Wójt

 

Robert Zieliński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 146
14 grudnia 2018 13:31 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)