Zamówienia poniżej 30.000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na pytania, przedmiot zamówienia: Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Sztutowo 2020-06-02 UZ.042.04.2020 Odpowiedzi na pytania Dot. zamówienia: Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa n

Unieważnienie postępowania w przedmiocie: "Organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych na plażach w Gminie Sztutowo przez okres obejmujący 3 kolejne sezony letnie: 2020, 2021, 2022"

Sztutowo, 15 kwietnia 2020 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Sztutowo informuje o unieważnieniu pos

Zapytanie ofertowe na Zagospodarowanie terenu działki nr 68/4 przy ul. Morskiej/Leśnej w Sztutowie z wydzieleniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej

Wójt Gminy Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w przedmiocie: Zagospodarowanie terenu działki nr 68/4 przy ul. Morskiej/Leśnej w Sztutowie z wydzieleniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej. Termin składania ofert: do 3.04.2020 r. Dopuszcza się możłiwość złożenia oferty e-mailem...

Zaproszenie do składania ofert dotyczących organizacji cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych na plażach w Gminie Sztutowo w sezonie letnim

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert dotyczących organizacji cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych na plażach w Gminie Sztutowo przez okres obejmujący 3 kolejne sezony letnie: 2020, 2021, 2022. Ogłoszenie oraz formularz ofertowy i projekt umowy w załączeniu.