Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sztutowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W SZTUTOWIE ZARZĄDZENIE NR 2 a/04 WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 27 lutego 2004 roku . w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sztutowo. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi...

Regulamin organizacyjny Przedszkola w Sztutowie

Regulamin organizacyjny Przedszkola w Sztutowie - do wglądu w gabinecie dyrektora, w godz. pracy jednostki

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół w Sztutowie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół w Sztutowie - do wglądu w sekretariacie Zespołu Szkół w Sztutowie, w godzinach pracy jednostki