Projekty protokołów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 19 października 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

-projekt - PROTOKÓŁ NR XXXIX/2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 19 października 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXIX sesję Rady Gminy Sztutowo. Przywitał serdecznie Radnych, sołtysów , działaczy samorządowych Stwierdził...

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 28 września 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

-projekt - PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 28 września 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXVIII sesję Rady Gminy Sztutowo. Przywitał serdecznie Radnych, sołtysów , działaczy samorządowych Stwierdził...

PROTOKÓŁ NR XXXVII/10 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 03 września 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

- PROJEKT - PROTOKÓŁ NR XXXVII/10 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 03 września 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXVII sesję Rady Gminy Sztutowozwołaną na wniosek Wójta Gminy Sztutowo . Odczytał wniosek który stanowi...

projekt -PROTOKÓŁ NR XXXV/2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 15 lipca 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

-projekt - PROTOKÓŁ NR XXXV/2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 15 lipca 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXV sesję Rady Gminy Sztutowo. Stwierdził prawomocność obrad , obecnych na sesji było 11 Radnych . Nieobecny nieusprawiedliwiony...

PROTOKÓŁ NR XXXIV2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 25 maja 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

-projekt - PROTOKÓŁ NR XXXIV2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 25 maja 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXIV sesję Rady Gminy Sztutowo. Przywitał serdecznie Radnych, działaczy samorządowych oraz zaproszonych gości . Stwierdził prawomocność...