Postępowanie z odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o osiągniętych poziomach Dane udostępnione zgodnie ze Sprawozdaniem Wójta Gminy Sztutowo z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dane za 2013 r. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 316,3 % Osiągniety poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 23,48 % Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania...

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMINIE SZTUTOWO

Wpis do rejestru działalności regulowanej dotyczący odbioru odpadów komunalnych REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SZTUTOWO Z

Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny

INFORMACJA Urząd Gminy w Sztutowie informuje się iż, firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Sztutowo na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są do przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty. Zużyty sprzęt należy...

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo

W załączeniu Regulamin wraz z ostatnimi zmianami.

Lista firm, posiadająca zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sztutowo

1. Firma „TRANS – SALA” Roman Antoni Sala adres: ul. Gdańska 17, 82-110 Sztutowo, tel. 055 247 80 04, 0601 057 748 - zezwolenie ważne do 28.02.2027 r. 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa 2,