Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

7624-1/06 Sztutowo 2006-02-07 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za ...

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY SZTUTOWO

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY SZTUTOWO § 1 Samorząd Gminny pełni służebną rolę w stosunku do praw Obywateli i obowiązującego prawa . Pracownik samorządowy wykonuje określone ustawami zadania publiczne mając zawsze na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej oraz dobro Rzeczypospolitej...