Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rok 2010 - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich prowizorycznych w Gminie sztutowo w roku 2011.

UZ.3411-19/10 Sztutowo: Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich prowizorycznych w Gminie Sztutowo w roku 2011. Numer ogłoszenia: 418336 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia, przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej z płyt ażurowych typu Yomb w Łaszce na odcinku 45 mb od km 0+ 285,5 do km 0+330,5 oraz na odcinku 14 mb. od km 0+845 do km 0+859 (dz. nr 116/1)

 Sztutowo 2010-11-30 UZ.3411-18/10 Ogłoszenie nr 349170-2010 z dnia 2010-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w miejscowości Łaszka na odcinku 45 mb od km 0+ 285,5 do km 0+330,5 oraz na

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 9/9 przy ul. Obozowej w Sztutowie

Sztutowo 2010-10-27 UZ.3411-16/10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 321602-2010 z dnia 2010-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej przy ulicy Obozowej w Sztutowie, polegający na zmianie istniejącej nawierzchni drogi na nawierzchnię z kos

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie

Sztutowo 2010-10-07 UZ.3411-12/10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 273562-2010 z dnia 2010-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do 22 sal dydaktycznych oraz zakup i dostawa sprzętu komputerowego do 3 sal dydaktycznych. 2.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w Łaszce na odcinku 265 mb od km 0+ 595,5 do km 0+330,5 (dz. nr 116/1)

Sztutowo 2010-10-07 UZ.3411-15/10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 273792-2010 z dnia 2010-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w miejscowości Łaszka na odcinku 265 mb od km 0+ 595,5 do km

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Rozwój obszarów transgranicznych poprzez budowę transgranicznej infrastruktury turystycznej tworzącej wspólne publiczne rekreacyjne usługi..

Sztutowo: Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Rozwój obszarów transgranicznych poprzez budowę transgranicznej infrastruktury turystycznej tworzącej wspólne publiczne rekreacyjne usługi. Numer ogłoszenia: 289296 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010 OGŁOSZENIE...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Wielki bursztynowy szlak..

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263050 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone...