Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Sztutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sztutowo.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-19
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Piórko , adres e-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl , telefon: 55 247 81 51.

Informacja zwrotna

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie dostępności prosimy o kontakt:

Agnieszka Piórko

apiorko@sztutowo.ug.gov.pl

55 247 81 51 w.35

Postępowanie odwoławcze

W przypadku postępowania odwoławczego prosimy o kontakt:

Agnieszka Piórko

apiorko@sztutowo.ug.gov.pl

55 247 81 51 w.35

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Urzędu Gminy pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze na parterze budynku Urzędu Gminy pozwalają na korzystanie przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich

Dostosowanie wind

Budynek Urzędu Gminy nie posiada windy.

Dostępność pochylni

Pochylnia przy budynku Urzędu Gminy prowadzi jedynie na parter budynku.

Dostępność pętli indukcyjnych

Urząd Gminy nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Parking przy Urzędzie Gminy posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Dostępność tłumacza języka migowego

Urząd Gminy nie posiada tłumacza języka migowego

Dodatkowe informacje

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich nowo zamieszczanych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2020 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 190
15 września 2020 08:35 (Anna Góra) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
15 września 2020 08:33 (Anna Góra) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
19 czerwca 2020 15:14 (Aldona Godek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.